Dokumenter

Her legger vi ut relevante dokumenter som du kan laste ned ved behov.

Reguleringsbestemmelser (rev. okt. 2017)

Plankart (rev. okt. 2017)

Kjøpsbetingelser BF1 og BF2 (rev. okt. 2017

Kjøpsbetingelser BF3, BF4 og BF5 (rev. okt. 2017)

Detaljplan BF1 og BF2 (rev. okt. 2017)

Prisliste (rev. 13.09.17)

Fotomontasje

Kommunalt vedtak

Oppriss

Plan og terrengsnitt

Snitt A og B

Terrengsnitt