Om utbyggingen

Ørnvika Vest er et nytt boligområde under utbygging som er beliggende langs åskammen

vest for Ørnvika sentrum (avkjøring ved den gamle kolonialvarebutikken i Ørnvika), bare et
drøyt kvarter fra Kristiansund sentrum. Boligområdet er regulert for inntil 129 boenheter og
planlegges utbygd med både spredt og tettere småhusbebyggelse (eneboliger, vertikal- og
horisontaldelte boliger).
 
Boligområdet har meget god beliggenhet med mange flotte og solrike utsiktstomter. I 
umiddelbar nærhet finner du fantastiske turområder, skiløyper, båtmarina, badestrand,
lekeplasser, barnehage, skole og sykehjem. Selve utbyggingen er delt inn i to byggetrinn, 
hvor det første byggetrinnet omfatter inntil 54 boenheter og det andre byggetrinnet
inntil 75 boenheter.
 
Første byggetrinn
Byggetrinnet omfatter feltene for frittliggende boliger benevnt i reguleringsplanen for Ørnvika
vest som BF1-BF2-BF3-BF4-BF5-, samt feltene for konsentrert bebyggelse benevnt BK1 og BK2.
Utbyggingen omfatter også etablering av ny adkomstvei fra Fylkesveien og opp til feltet.
Feltene for frittliggende eneboliger er lagt ut for salg som selvbyggetomter, uten byggeklausuler.
Tomtene leveres med ferdig opparbeidet og asfaltert vei, samt vann, kloakk og strøm inntil
tomtegrense.
 
I feltene for konsentrert bebyggelse (BK1/BK2), vil det bli salg av ferdig oppsatte boliger.
Samtidig med ferdigstillelse av infrastrukturen, vil lekeplassene benevnt i reguleringsplanen
som f_L1 og f_L2 opparbeides og ferdigstilles, komplett med lekeapparater, av utbyggeren.
Utbyggingen av områdets infrastruktur, det vil si etablering av vei, vann og avløp har kommet
godt i gang, og vil bli ferdigstilt i løpet av 2014. Flere tomter overleveres nå kunder. Byggesøknad
for oppføring av boliger er allerede sendt inn, og i løpet av våren vil det være aktiv byggevirksomhet
fra feltet.
 
Andre byggetrinn
Det andre byggetrinnet vil bli bygget ut så snart det første byggetrinnet er ferdig.
Byggetrinnet omfatter feltet for frittliggende boliger benevnt i reguleringsplanen for Ørnvika
vest som BF6, samt feltene for konsentrert bebyggelse benevnt BK3, BK4, BK5 og BK6.
Feltet for frittliggende eneboliger vil bli lagt ut for salg som selvbyggertomter, uten byggeklausuler.
Tomtene vil bli levert med ferdig opparbeidet og asfaltert vei, samt vann, kloakk og strøm inntil tomtegrense.
 
I feltene for konsentrert bebyggelse (BK3/BK4/BK5/BK6), vil det bli salg av ferdig oppsatte boliger.
Samtidig med ferdigstillelse av infrastrukturen, vil lekeplassene benevnt i reguleringsplanen som
f_L 3, f_L 4 og f_L 5 opparbeides og ferdigstilles, komplett med lekeapparater, av utbyggeren.